Missouri Partisan Rangers / Bushwhackers / Quantrill Raiders

Welkom op de site van “THE MISSOURI PARTISAN RANGERS”

Wij zijn een groep eensgezinden welke een voorliefde hebben voor  Re-enactment en Living History , het uitbeelden van een bepaalde periode in de geschiedenis. De periode welke wij uitbeelden is “The American Civil War”, de strijd tussen Noord en Zuid van 1861 tot en met 1865.

Het hoofddoel van onze vereniging is het actief uitoefenen van kampementen, waar we trachten zo historisch mogelijk te werk te gaan wat betreft onze kledij, onze gebruiksvoorwerpen en het tentmateriaal. Dit brengt met zich mee dat we meer een stationair kamp (met wall-tenten en bijhorende luifel) in beeld brengen en niet een zuiver militairkamp.

Een tweede activiteit van onze vriendenkring zijn de victoriaanse dansen. Door onze dames zeer gesmaakt vanwege de prachtige baljurken (denk maar aan de “Sissi”- films, “Gone with the Wind”-film, de feuilletons “Nord and South”, “Queen Victoria” enz…)

We zijn een familie georiënteerde groep. Onze leden en sympathisanten zijn van alle leeftijden. Wederzijds respect en begrip  hebben voor ieders hobby is onze voornaamste betrachting.

Veel plezier met het bezoek aan onze site.

YOU CANNOT BEAT US, SO JOIN US

HOPE TO MEET YOU SOON